О нама

Неколико речи о нама

Од свог оснивања NovaTel је одржавао доследан, непрекидни раст, првенствено кроз технолошке иновације. Наш портфолио обухвата широк спектар професионалних производа и услуга, а током нашег постојања смо се бавили:

 • пројектовањем, испоруком, монтажом и одржавањем радио релејних линкова различитих перформанси;
 • испоруком, инсталацијом и одржавањем флексибилних мултиплексера
 • решење SDH систем по OPGW-u – интерконекција ЕПС-а са Европом;
 • пројектовањем, испоруком, монтажом и одржавањем Wi-Fi решења;
 • испоруком АDSL модема за Интернет сервис провајдере;
 • испоруком BRCP блокова;
 • пројектовањем и изградњом приступних и транспортних мрежа;
 • монтажом и одржавањем базних станица мобилне телефоније;
 • извођење SWAP замене базних станица за потребе мобилних оператера;
 • пројектовањем и изградњом међународне радио релејне везе са Румунијом;
 • пројектовањем и изградњом метро етернет мреже;
 • стручним надзором над изградњом телекомуникационе инфраструктуре;
 • израдом елабората неопходних за добијање дозвола од стране РАТЕЛА;
 • израдом техничких решења и изведеног стања за тк системе и електро инсталације;
 • пројектовањем и испоруком FTTx решења;
 • испоруком IP интерфонског система и L2 switch-ева;
 • преносом IP/MPLS сигнала преко радио релејних линкова;
 • пројектовањем и инсталацијом FTTx решења у ALL IP модернизацији Телекома Србија.